Имэйл: [email protected]

олон улсын оёдлын эрх

Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газар - Гадаад -- &#; Чиг үүрэг Гадаад харилцаанд хамаарах олон улсын эрх зүйн бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зохицуулах; Гадаад харилцааны бодлого, (PDF) Олон улсын гэрээний зүй эрхОлон улсын хувийн эрх зүйн хэм Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт•

лавлагаа

Олон Улсын Гэр Бүлийн Эрх Зүй | PDF-- &#; Олон Улсын Гэр Бүлийн Эрх Зүй | PDF бие даалт

лавлагаа

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн – Судалгаа, сургалт, -- &#; Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн – Судалгаа, сургалт, мэдээлэл

лавлагаа

Олон улсын эрх зүйн ойлголт. Олон улсын эрх Улс, олон улсын байгууллагууд нийгмийн ойлгосон үед XX зууны үзэл баримтлал, олон улсын эрх зүйн зохицуулалтын дагуу тухайн цаг үед гарч ирсэн хоёр орны

лавлагаа

ОЛОН УЛСЫН НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗАРЧИМ by -- &#; Олон улсын эрх зүйн үндсэн зарчим зөрчих нь бусад хэм хэмжээ зөрчихөөс илүү үр дагавар үүсдэг. Тогтсон олон улсын харилцааг бэхжүүлэхээс гадна

лавлагаа

олон улсын эрх зүйн тулгамдаж буй асуудал-- &#; Олон улсын Эрх зүйн пактуудад тусгасан дээр протоколуудыг мөрдөлгүй өнөөг хүртэл олон улсад цаазийн ялыг хэрэглэн буцаан сэргээж байгаа нь хүн төрөлхтөний эсрэг ноцтой

лавлагаа

Олон улсын гэрээний эрх зүй | PDF-- &#; эрх,хүлээх хүлээхүүргийг үүргийг тодорхойлонтогтоосон, тодорхойлон тогтоосон,олон олонулсын улсынэрх эрхзүйгээр зүйгээрзохицуулагдах

лавлагаа

олон улсын нийтийн эрх зүй by Э. БулганчимэгОлон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний онцлог . Олон улсын эрх зүйн субъектүүдын харилцан тохиролцсон үйл ажиллагааны үр дүнд бий болдог. . Субъектүүдээс түүнийг бүтээх үедээ дагаж мөрдөх үүргийг

лавлагаа

эрх зүйн анхдагч болон түүнээс үүссэн субьект-- &#; Олон улсын эрх зүйн харилцаанд оролцож эрх эдлэж үүрэг хүлээж буй этгээдийг олон эрх зүйн субъект гэнэ. Олон улсын эрх зүйн субъектыг: . Анхдагч субъект . Үүсмэл субъект гэж ангилна. . .

лавлагаа

Олон улсын стандартад нийцсэн оёдлын машин -- &#; нэмэгдүүлэх зорилгоор олон улсын стандартад нийцсэн оёдлын машин, нэхмэлийн машин, вакум савлагч болон Хууль эрх зүй Монголын Олон Улсын

лавлагаа

Олон Улсын Гэр Бүлийн Эрх Зүй | PDF-- &#; Олон Улсын Гэр Бүлийн Эрх Зүй | PDF бие даалт

лавлагаа

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн – Судалгаа, сургалт, -- &#; Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн – Судалгаа, сургалт, мэдээлэл

лавлагаа

Венийн конвенц оны конвенц - Гадаад  &#; Энэхүү конвенцид оролцогч улсууд, дипломат төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлыг бүх орны ард түмэн эрт дээр үеэс зөвшөөрч ирснийг тэмдэглэн, улсуудын бүрэн тэгш эрх, олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах

лавлагаа

ОЛОН УЛСЫН ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ -- &#; Олон улсын хувийн эрх зүй нь дан ганц зөрчилдөөний хэм хэмжээнээс бүрдэх юм. Өөрөөр хэлбэл, тухайн харилцааг ямар улсын хууль тогтоомжоор зохицуулах ёстойг шийдвэрлэж өгснеөр олон улсын хувийн эрх зүйн уүрэг дуусгавар болдог гэж үздэг. Олон улсын хувийн эрх зүй нь дотоодын эрх зуйн бүрэлдэхүүн хэсэг юм.

лавлагаа

(PDF) Олон улсын гэрээний зүй эрх-- &#; Энэхүү ном нь олон улсын эрх зүйг судлаачид, гэрээ хэлэлцээр байгуулагчдад гарын авлага, мөрдлөг болохуйц ач холбогдлыг агуулснаас гадна Олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын оны Конвенц,

лавлагаа

Хүний эрхийн олон улсын гэрээ &#; Монгол Улсын -- &#; Олон Улсын Эрүүгийн Шүүхийн Тухайн Ромын Дүрэм [. Kb] Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн дугаар зүйлийн дахь хэсэгт оруулах нэмэлт өөрчлөлт [. Kb] Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн дугаар зүйлийн дэх хэсэгт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт [. Kb] Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрхийн тухай

лавлагаа

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ - Legalinfo.mn..энэ хуулийн .-д заасны дагуу эрх олгогдсон албан тушаалтан олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа хоёр болон олон талт олон улсын гэрээг соёрхон батлах, эсхүл батлах саналыг тухайн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл, эсхүл батлах тухай засгийн газрын тогтоолын төслийн хамт энэ хуулийн , дугаар зүйлд

лавлагаа

Гэрээний загвар - Монголын Олон Улсын Арбитрын -- &#; Олон улсын хэмжээнд ачаа тээврийн шуурхай мэдээллээр хангах тухай гэрээ Оюуны үнэт зүйл, эд хөрөнгийн эрхийг худалдах, худалдан авах гэрээ Санхүүгийн түрээсийн гэрээ Тоног төхөөрөмж түрээслэх тухай гэрээ Тээврийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах гэрээ Түрээсийн гэрээ Франчайзингийн /бүтээл ашиглах, зөвшөөрөл/ гэрээ

лавлагаа

Хүний эрхийн олон улсын билл - Хүний Монгол Улсын нэгдэн орсон хүний эрхийн олон улсын гэрээ Хүний эрхийн хууль тогтоомж НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл болон Тусгай илтгэгчээс Монгол Улсад өгсөн зөвлөмжүүд

лавлагаа

Олон улсын байгууллагууд - Гадаад харилцааны яам  &#; ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ Хууль тогтоомж ГХ-ын сайд, ТНБД-ын тушаалууд Яамны тухай ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУД бидний тухай Гадаад харилцааны яам Монгол Улсын Гадаад Бодлого

лавлагаа

Олон Улсын Охидын өдөр - Хүний эрхийн Үндэсний -- &#; Олон Улсын Охидын өдөр -- Хэвлэх Tweet Share Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага оноос эхлэн жил бүрийн дугаар сарын -ний өдрийг охидын эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр болгон зарлаж, охидын эрхийг сурталчлах, хүйсээр, ялгаварлах, хүйсийн тэгш бус байдлыг шийдвэрлэх, хүчирхийлэлд өртөж

лавлагаа

Олон улсын хувийн эрх зүй – Хууль зүйн -- &#; Олон улсын хувийн эрх зүй – Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Нүүр / Судалгааны тайлан Хувийн эрх зүй Олон улсын хувийн эрх зүй Судалгааны тайлан хайх Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна! Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг судалгаа бүрээр

лавлагаа

Олон улсын эрх зүйн ойлголт. Олон улсын эрх Улс, олон улсын байгууллагууд нийгмийн ойлгосон үед XX зууны үзэл баримтлал, олон улсын эрх зүйн зохицуулалтын дагуу тухайн цаг үед гарч ирсэн хоёр орны харилцааны шинэ нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ юм. Гэсэн хэдий ч, сүүлийн жилүүдэд, хэнтэй бусад оролцогчид харилцаа зөвхөн ерөнхий хууль тогтоомжийн замаар

лавлагаа

[PDF]ОУ-ын эрх зүй ба олон улсын харицаа-- &#; Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ • Тодорхойлолт: Хууль зүйн хувьд заавал биелүүлбэл зохих шинж чанарыг нь ОУЭЗ-н субъектууд хүлээн зөвшөөрсөн ёс журмыг ОУЭЗ-н хэм хэмжээ гэнэ.

лавлагаа

ОЛОН УЛСЫН ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ -- &#; Өөрөөр хэлбэл, төрийн оролцоотой олон улсын хувийн эрх зүйн харилцаанд Монгол улсын иргэний хуулийн “Олон улсын иргэний эрх зүй”[] гэсэн VI хэсгийн нийтлэг үндэслэлийн журам хэрэглэгдэнэ

лавлагаа

“ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ: МОНГОЛ УЛС, ОХУ, БНХАУ-ЫГ Улаанбаатар, ; Амарсанаа Ж. Англи-орос-герман-монгол олон улсын эрх зүйн толь. Улаанбаатар, , - дэх тал; Богуславский М.М. Олон улсын хувийн эрх зүй. Сурах бичиг. тав дахь хэвлэл.

лавлагаа

Олон улсын нийтийн эрх зүйн өвлөлийн асуудал-- &#; Олон улсын нийтийн эрх зүйн өвлөлийн асуудал Агуулга Эрх зүйн өвлөлийн объект Сорил Бодлого Олон улсын нийтийн эрх зүйн өвлөл гэж юу вэ? Өвлөгч улс Ном зүй Олон улсын нийтийн эрх зүй

лавлагаа

Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ by Ankhbayar Batbayar. Илэрхийлэгдэх байдлаар нь: Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ. . Үйлчлэх субьект, нутаг дэвсгэрийн шинжээр нь: Субьектүүдээс түүнийг бүтээх үедээ дагаж мөрдөх үүргийг хүлээдэг. Иймээс

лавлагаа

Олон улсын эрх зүй дэх “Хүний эрх” ба “Олон -- &#; Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйн салбарт мэргэшсэн “Олон улсын улаан загалмайн хороо”-ны идэвхтэн, Хууль зүйн комиссын тэргүүн болох Жан Пэнкэгийн тодорхойлсноор “олон улсын хумүүнлэгийн эрх зүй нь олон улсын эрх

лавлагаа

Хүүхдийн Эрхийн Тухай Конвенц: текст | UNICEF Монгол  &#; Шашин шүтэх буюу итгэл үнэмшилтэй байх эрх чөлөө нь гагцхүү үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын ёс суртахуун, эрүүл мэнд болон бусдын үндсэн эрх, эрх чөлөөг хамгаалах үүднээс хуулиар тогтоосон хязгаарлалтад захирагдаж болно. -р зүйл . Оролцогч улсууд эвлэлдэн нэгдэх, тайван замаар хуран цуглах хүүхдийн эрхийг

лавлагаа

[]Монгольский государственный университет&#;&#;-- &#; олон улсын харилцааны хэлбэр улс гүрэн болон бусад субъектуудын харилцаа тодорхой харилцааг зохицуулсан хэм хэмжээний систем эрх зүйн бүл, аймаг Позитивистууд Олон улсын эрх зүйг дараахь постулатад үндэслэн тодорхойлдог (үл хамаарахыг ол) үндсэн субъект нь – хувь хүн үндсэн үүрэг нь – улс хоорондын харилцааг зохицуулна

лавлагаа

Монгол Улсын визийн ангилал, төрөл, хугацааМонгол Улсын визийн ангилал, төрөл, хугацаа “ Монгол Улсын виз” гэж эрх бүхий байгууллагаас олгосон Монгол Улсын хилээр нэвтрэх, Монгол Улсад тодорхой хугацаанд байх зөвшөөрлийг хэлнэ. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсад нэвтрэх гадаадын иргэн Монгол Улсын виз (цаашид “виз” гэх)-ийг зохих журмын

лавлагаа

ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ: -- &#; Танд , төгрөг маргааш хэрэгтэй боллоо гэхэд та тус гэрээгээр эдэлж буй , төгрөг шаардах эрхээ найздаа (магадгүй хямдралтайгаар) худалдаж болно. Иймэрхүү шаардах эрхийн шилжүүлэлт бидний амьдралд өдөр тутам тохиолддог (жишээ нь найз Болдоос авах , төгрөгийн авлагаа найз Зулаадаа өгч, Болдод , төгрөгөө

лавлагаа

Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим-- &#; Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим

лавлагаа

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ - Зам -- &#; Гадаад улстай гэрээ, хэлэлцээр байгуулах талаархи Засгийн газрын бүрэн эрх . Улсын Их Хуралтай зөвшилцөн дараа соёрхон батлуулахаар Монгол Улсын өмнөөс олон улсын гэрээ байгуулна .

лавлагаа

Отгонцэцэг.Ч-- &#; Болзошгүй гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гэмтэл, бэртлээс урьдчилан сэргийлэх. Мөн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн аюулаас өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах. Цаашлаад анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлдэг сургалтыг аймгийн ОБГ-ын “Аврагч мазаалай” сургалтын танхимд өнөөдөр зохион байгууллаа. өдөр

лавлагаа

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй.Оёдлын үйлдвэрийн гүйцэтгэн боловсруу- лах ажлын машин, тоног төхөөрөмж , Монгол Улсын олон улсын гэрээ () Ерөнхийлөгчийн зарлиг () Улсын Их Хурлын тогтоол

лавлагаа

БАРИЛГЫН САЛБАР ӨРСӨЛДӨӨНД ТУЛГУУРЛАН Олон жил хамт ажилласан ажилтнуудаа бүгдийг нь урамшуулж, байртай болгосон. Энэ бол ажилчдын ахуй амьдралыг дээшлүүлэх, тэдний өмнө хүлээсэн нийгмийн хариуцлага гэж бодож байна. Харин компанийн хувьд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийх ажлуудыг нэг жилээр төлөвлөдөг. Мод тарих, тэмцээн уралдаан зохион байгуулах гэх мэт.

лавлагаа