Имэйл: [email protected]

үнэлгээний тайлан

(PDF) ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ЖИШИГүнэлгээний тайлангийн жишиг нь хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн агуулга, түүнд хэрэглэсэн арга хандлага, ашиглагдсан судалгаа, мэдээлэл, хийсэн тооцоолол, :

лавлагаа

Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан-- &#; АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЯНД НЭГДЭЦГЭЭЕ. June ,

лавлагаа

[PDF]ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - -- &#; “Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг үнэлэх үнэлгээний асуулга” буюу компани өөрийгөө үнэлэх асуулгыг ашиглан Засаглалын өөрийн

лавлагаа

[PDF]КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН -- &#; Үүнээс улбаалан, хөрөнгө оруулалтын менежмент болон зээлийн зэрэглэл тогтоогч байгууллагуудын компанийн зээлжих чадварыг тогтоох үнэлгээний нэгэн чухал хэсэг нь компанийн засаглалын үнэлгээ болдог юм”. Сүүлийн үед, Монгол улсын Засгийн газар болон хэд хэдэн төрийн бус байгууллага компанийн сайн засаглалыг

лавлагаа

[PDF]МОНГОЛ УЛСЫН ДАХЬ ШАТНЫ ДАХИН -- &#; ДАХИН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН I. УДИРТГАЛ . Монгол Улсын харилцан үнэлгээний тайлан (ХҮТ) нь оны дугаар сард батлагдсан. Тус ХҮТ

лавлагаа

[PDF]ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН-- &#; ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Ж.Тунгалаг Ахлах мэргэжилтэн Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл www.accmon.mn

лавлагаа

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ - ХХААХҮЯам-- &#;  оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан .Засгийн газрын - оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

лавлагаа

Тайланбайгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. Татах (.MB) Оюу Толгойн оны байгаль орчны хөтөлбөрийн биелэлт Оюу Толгой төсөл

лавлагаа

Байгаль орчинбайгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. Татах (.MB) Оюу Толгойн оны байгаль орчны хөтөлбөрийн биелэлт Оюу Толгой төсөл оны байгаль орчныг хамгаалах

лавлагаа

Хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан - САНГИЙН ЯАМ-- &#; Хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан. Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар. Нийтлэсэн огноо: оны сарын . Жиргэх.

лавлагаа

Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан-- &#; АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЯНД НЭГДЭЦГЭЭЕ. June , Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан img_ May , Лаборатори Шинжилгээт урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ. Шинэ мэдээ October , October ,

лавлагаа

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ - ХХААХҮЯам-- &#;  оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан . Засгийн газрын - оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

лавлагаа

[PDF]МОНГОЛ УЛСЫН ДАХЬ ШАТНЫ ДАХИН -- &#; ДАХИН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН I. УДИРТГАЛ . Монгол Улсын харилцан үнэлгээний тайлан (ХҮТ) нь оны дугаар сард батлагдсан. Тус ХҮТ-д тодорхойлсон техникийн хэрэгжилтийн дутагдлыг арилгах үйл

лавлагаа

[PDF]ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН-- &#; ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Ж.Тунгалаг Ахлах мэргэжилтэн Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл www.accmon.mn

лавлагаа

Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар -- &#; Байгууллагын гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хагас жилийн тайланг сарын -ны дотор, жилийн эцсийн тайланг сарын -ны дотор байгууллагын удирдлагын зөвлөлийн

лавлагаа

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД: Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ нь төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар шийдвэр гаргах бөгөөд оролцогч талуудыг бодитой мэдээллээр хангах үндсэн бичиг баримт болдог.

лавлагаа

Гарын авлага :: Салбарын онцлогт нийцсэн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан дүгнэлт нь тухайн бодлого, үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг тодорхойлсон, нотлогдохуйц байх; Хяналт-шинжилгээг тасралтгүй, үнэлгээг тогтмол, тодорхой үе

лавлагаа

[]Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам, аргачлал&#;&#;-- &#; Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас болон эрх бүхий албан тушаалтнаас зохион байгуулсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлтэд үндэслэн нутгийн захиргааны байгууллагаас гаргах шийдвэрт бодлогын хувилбар, санал, зөвлөмж боловсруулж, дэмжлэг үзүүлэх. Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зарчим,

лавлагаа

Автотээврийн салбарын нээлттэй өгөгдөл - Зам -- &#; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан Зам, тээврийн хяналт Хяналт, шалгалтын тайлан, төлөвлөгөө Төмөр замын хяналт Авто замын хяналт Авто тээврийн хяналт Усан замын хяналт Төсөл, хөтөлбөрүүд

лавлагаа

[PDF]ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН-- &#; ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Ж.Тунгалаг Ахлах мэргэжилтэн Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл www.accmon.mn

лавлагаа

[PDF]МОНГОЛ УЛСЫН ДАХЬ ШАТНЫ ДАХИН -- &#; ДАХИН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН I. УДИРТГАЛ . Монгол Улсын харилцан үнэлгээний тайлан (ХҮТ) нь оны дугаар сард батлагдсан. Тус ХҮТ-д тодорхойлсон техникийн хэрэгжилтийн дутагдлыг арилгах үйл

лавлагаа

Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан-- &#; АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЯНД НЭГДЭЦГЭЭЕ. June , Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан img_ May , Лаборатори Шинжилгээт урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ. Шинэ мэдээ October , October , Мэргэжлийн

лавлагаа

mof.gov.mn-- &#; mof.gov.mn

лавлагаа

[PDF]ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН-- &#;  Код Насны бүлэг Хувь хүртэлх . - . - . - . -аас дээш . Нийт % Хүйсийн хувьд эмэгтэйчүүд ., эрэгтэйчүүд . хувьтай байгаа бөгөөд төлөөлөх чадвар өндөр хангасан. Хүйс Код Насны бүлэг Хувь

лавлагаа

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД: Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ нь төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар шийдвэр гаргах бөгөөд оролцогч талуудыг бодитой мэдээллээр хангах үндсэн бичиг баримт болдог. Үүнд: Төрийн

лавлагаа

.: ЭЕШ- :. - Чанарын үнэлгээний статистик тайланНэвтрэх нэр

лавлагаа

Лекц Үндсэн хөрөнгийг дахин үнэлэх үеийн Үндсэн хөрөнгийг дахин үнэлэх үеийн бүртгэл. . Үндсэн хөрөнгийг дахин үнэлэх үеийн бүртгэл. Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний давтамж нь тухайн үндсэн хөрөнгийн бодит үнэ цэнийн

лавлагаа

Автотээврийн салбарын нээлттэй өгөгдөл - Зам -- &#; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан Зам, тээврийн хяналт Хяналт, шалгалтын тайлан, төлөвлөгөө Төмөр замын хяналт Авто замын хяналт Авто тээврийн хяналт Усан замын хяналт Төсөл, хөтөлбөрүүд

лавлагаа

Олборлолтын гэрээҮйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Эрсдэлийн удирдлагын процедурын зураглал "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Хариуцлагатай уул уурхайн үнэлгээний тайлан

лавлагаа

mof.gov.mn-- &#; mof.gov.mn

лавлагаа

Тайлан-- &#; газрын оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан -- Унших Шинэ Тайлан -- Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод

лавлагаа

Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан-- &#; АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЯНД НЭГДЭЦГЭЭЕ. June , Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан img_ May , Лаборатори Шинжилгээт урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ. Шинэ мэдээ October , October ,

лавлагаа

IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change-- &#; IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change

лавлагаа

.: ЭЕШ- :. - Чанарын үнэлгээний статистик тайланНэвтрэх нэр

лавлагаа

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД: Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ нь төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар шийдвэр гаргах бөгөөд оролцогч талуудыг бодитой мэдээллээр хангах үндсэн бичиг баримт болдог.

лавлагаа

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ЗДТГ | БАЯНХОНГОР АЙМАГ Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлан Зөвлөмжүүд ТАЗ-ийн салбар зөвлөл Бүрэлдэхүүн ТАЗ-өөс гаргасан зөвлөмж, шийдвэр ТАЗ-ийн Салбар зөвлөлийн тогтоол шийдвэр Иргэний нөөцийн жагсаалт Сонгон шалгаруулалтын зар Сул орон тоо Тайлан мэдээ ҮНТөв Танилцуулга

лавлагаа

Asian Development BankAsian Development Bank

лавлагаа

НҮҮРС ХУДАЛДАН АВАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХҮйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Эрсдэлийн удирдлагын процедурын зураглал "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Хариуцлагатай уул уурхайн үнэлгээний тайлан

лавлагаа

АЛТАНБУЛАГ ЛОГИСТИКИЙН ТӨВ БАЙГУУЛАХ ТЭЗҮ -- &#; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан Зам, тээврийн хяналт Хяналт, шалгалтын тайлан, төлөвлөгөө Төмөр замын хяналт Авто замын хяналт Авто тээврийн хяналт Усан замын хяналт Төсөл, хөтөлбөрүүд

лавлагаа