Имэйл: [email protected]

бүтээгдэхүүний тодорхой байдал, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах зорилгоор

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Энэ .Үйлдвэрлэгч нь хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд гэм хор учруулж болзошгүй, түүнчлэн түргэн муудаж, чанар байдлаа алддаг бүтээгдэхүүнийг

лавлагаа

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ Ерөнхийлөн хамгаалах эрх, ашиг сонирхол ..Ерөнхийлөн хамгаалах эрх гэдэгт ердийн хэрэглэгчийн нийтлэг эрх, ашиг сонирхолыг хамгаалахтай холбоотой

лавлагаа

Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах үндэсний -- &#; Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн ..-д заасныг үндэслэн Монгол

лавлагаа

Бүтээгдэхүүний бодлого - SlideShare-- &#; ӨХБ- Хэрэглэгчийн байнга худалдан авах үнэ багатай хаа сайгүй худалдаалагдах бүтээгдэхүүн оо талх гурил СБ- Хэрэглэгч худалдан авалтанд тодорхой хэмжээний хүчин чармайлт гаргах,

лавлагаа

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, хүн -- &#; Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах нь хүн бүрийн үүрэг хариуцлага бөгөөд тодорхой зарчим, дүрмийг мөрдөн ажилласнаар бид өөрсдийгөө

лавлагаа

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ дүгээр зүйл.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад баримтлах зарчим Хэвлэх ..Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах талаар дараахь зарчмыг баримтална: зах

лавлагаа

Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалХэрэглэгчдэд аюулгүй бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах зорилгоор Европын Холбооны орнуудад гаргасан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын ерөнхий зааврыг үндэслэн Бүтээгдэхүүний техникийн хууль тогтоомжийг боловсруулж хэрэгжүүлэх

лавлагаа

Ц.Шагжжав: Хэрэглэгчдийг зөвлөгөө мэдээллээр -- &#; Эдгээрээс улбаалж улс орнуудын төр засгийн болоод хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах байгууллагуудын өмнө бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах, технологид суурилсан, шинэ арга замуудыг хамтран боловсруулах, нэвтрүүлэх нь зүгээр нэг зорилт биш тулгамдсан бодит хэрэгцээ болоод байна. Энэ талаар амжилттай яваа

лавлагаа

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ дүгээр зүйл.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад баримтлах зарчим Хэвлэх ..Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах талаар дараахь зарчмыг баримтална: зах зээлд нийлүүлж байгаа бараа, ажил, үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн аюулгүй байдал, тоо, хэмжээ, чанар, хугацаа, зориулалтын зохих шаардлагыг хангасан байх;

лавлагаа

Хэрэглэгчийн Эрхийг Хамгаалах Тухай Хууль - www -- &#; Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад баримтлах зарчим .. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах талаар дараахь зарчмыг баримтална: зах зээлд нийлүүлж байгаа бараа, ажил, үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн аюулгүй байдал, тоо, хэмжээ, чанар, хугацаа, зориулалтын зохих шаардлагыг хангасан байх;

лавлагаа

[PDF]“ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ сайжруулах зорилгоор "Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах” үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Үндэсний Статистикийн хорооноос “Хэрэглэгчийн төлөв байдлыг

лавлагаа

“Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, хүн -- &#; энэ зорилгод хүрэхэд хүнсний сүлжээний бүх шатанд түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах, энэ талаарх хэрэглэгчийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, зөв зохистой хооллох дадлыг дэмжих, ялангуяа хүүхэд, залууст төлөвшүүлэх нь чухал ач холбогдолтой талаар хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн

лавлагаа

Бараа бүтээгдэхүүний хаяг, орц, найрлагын -- &#; Иймд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аж, ахуй эрхлэгчдэд дараах анхааруулгыг хүргүүлж байна. Үүнд: . Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж болон Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага MNS : стандартыг мөрдөж

лавлагаа

ЕХ болон Их Британийн нууцлалын бодлого - ExaGridХуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь: Бид таны хувийн мэдээлэл, холбоо барих хаяг, маркетинг, харилцааны мэдээллийг хууль эрх зүйн янз бүрийн үүргээ биелүүлэхийн тулд ашигладаг, үүнд та эдгээр харилцаа холбоог хүлээн авахыг хүсэхгүй байгаа гэж мэдэгдсэн тохиолдолд биднээс маркетингийн харилцааг хүлээн авахгүй байх

лавлагаа

TGW Technology-TGW дахь бугуйн цагны дэлгүүрийн TGW бол зогсоолын менежментийн системийн дизайн, шийдэл дээр мэргэжлийн юм

лавлагаа

Вип: Байр суурьСонгох Барилга, Хот байгуулалт Батлан хамгаалах, Аюулгүй байдал Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал Эдийн засаг, Худалдаа Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг Гадаад харилцаа Зам, Тээвэр

лавлагаа

ШӨХТГ-- &#; Дараах тохиолдолд хэрэглэгчийн гомдлыг хүлээн авна Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд заасан үйлдвэрлэгч, худалдагч, гүйцэтгэгчийн үүргийг биелүүлээгүй худалдан авалт, үйлчилгээний талаарх хэрэглэгчийн гомдол, мэдээлэл Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд заасан хэрэглэгчийн эрхийг зөрчсөн өргөдөл, гомдол.

лавлагаа

Хэрэглэгчийн Эрхийг Хамгаалах Тухай Хууль - www -- &#; Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад баримтлах зарчим .. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах талаар дараахь зарчмыг баримтална: зах зээлд нийлүүлж байгаа бараа, ажил, үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн аюулгүй байдал, тоо, хэмжээ, чанар, хугацаа, зориулалтын зохих шаардлагыг хангасан байх;

лавлагаа

[PDF]“ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ III.ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ . Хэрэглэгчийн эрх зөрчигдөж буй байдал Энэхүү судалгаагаар хэрэглэгчийн эрх зөрчигдөж байгаа эсэх, тийм бол ямар төрлийн эрх зөрчигдөж байгааг иргэдээс тодруулан асуусан.

лавлагаа

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт ..Энэ хуулийн зорилт нь бараа, бүтээгдэхүүн /цаашид “бараа” гэх/ худалдах, худалдан авах, ажил гүйцэтгэх болон үйлчилгээ үзүүлэх явцад хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

лавлагаа

Бараа бүтээгдэхүүний үнийн мэдээллийг ил -- &#; хяналт шалгалтын үеэр зарим хүнсний дэлгүүрүүд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд зааснаар хэрэглэгчийн бараа, бүтээгдэхүүний талаар үнэн бодит мэдээлэл авах эрхийг хангаж ажиллаагүй нөхцөл байдал тогтоогдсон тул зөрчлийг арилгах талаар улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлэх,цаашид хууль тогтоомжийг мөрдөж

лавлагаа

“Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, хүн -- &#; энэ зорилгод хүрэхэд хүнсний сүлжээний бүх шатанд түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах, энэ талаарх хэрэглэгчийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, зөв зохистой хооллох дадлыг дэмжих, ялангуяа хүүхэд, залууст төлөвшүүлэх нь чухал ач холбогдолтой талаар хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд ч.улаан тодотгож,

лавлагаа

Бараа бүтээгдэхүүний хаяг, орц, найрлагын Иймд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аж, ахуй эрхлэгчдэд дараах анхааруулгыг хүргүүлж байна. Үүнд: . Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж болон Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага MNS : стандартыг мөрдөж ажиллах .

лавлагаа

ЕХ болон Их Британийн нууцлалын бодлого - ExaGridХуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь: Бид таны хувийн мэдээлэл, холбоо барих хаяг, маркетинг, харилцааны мэдээллийг хууль эрх зүйн янз бүрийн үүргээ биелүүлэхийн тулд ашигладаг, үүнд та эдгээр харилцаа холбоог хүлээн авахыг хүсэхгүй байгаа гэж мэдэгдсэн тохиолдолд биднээс маркетингийн харилцааг хүлээн авахгүй байх баталгааг хангах болно.

лавлагаа

Хүнсний томоохон зах, худалдааны төвүүдэд -- &#; Мөн Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодлын шошгололтод тавигдах шаардлага MNS : стандартын шаардлагыг хангаж ажиллах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж өглөө. Сэлэнгэ аймаг дахь улсын байцаагч гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг тодорхой хугацааны дараа

лавлагаа

ШӨХТГ: Хугацаа дууссан бүтээгдэхүүнийг -- &#; Мөн Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодлын шошгололтод тавигдах шаардлага MNS : стандартын шаардлагыг хангаж ажиллах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж өглөө. Сэлэнгэ аймаг дахь улсын байцаагч гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг тодорхой хугацааны дараа

лавлагаа

[PDF]“ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ III.ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ . Хэрэглэгчийн эрх зөрчигдөж буй байдал Энэхүү судалгаагаар хэрэглэгчийн эрх зөрчигдөж байгаа эсэх, тийм бол ямар төрлийн эрх зөрчигдөж байгааг иргэдээс тодруулан асуусан.

лавлагаа

[PDF]СЭДЭВ . ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ -- &#; Зураг - Хэрэглэгчийн санал гомдлыг шийдвэрлэх үе шат Тайлбар: *Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг Бараа үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдлын дийлэнх хувийг худалдан

лавлагаа

[PDF]МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ -- &#; хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах шинэ хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх үндэслэл болж байгаа юм. Монгол Улсын Засгийн газраас оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгон зарлаж, ингэснээр

лавлагаа

Ц.Лхагвасүрэн: Иргэд эрхээ мэддэггүй байдал -- &#; Хүмүүс хаана, ямар газар хэрэглэгчийн эрх зөрчигдөж байна гэдгийг их сонирхдог. Харин миний хувьд эрхээ мэдэхгүй хэрэглэгч хаана байна тэнд хэрэглэгчийн эрх зөрчигдөх эрсдэл үүсдэг гэж боддог. Тийм ч учраас хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах асуудлын цөм нь хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах байдаг.

лавлагаа

Бараа бүтээгдэхүүний хаяг, орц, найрлагын -- &#; хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хуульд зааснаар хэрэглэгч нь барааны талаар үнэн зөв сонголт хийхэд туслах бодит мэдээллээр хангагдах эрхтэй ба үйлдвэрлэгч нь бараа, ажил үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлэхдээ түүнийг хэрэглэх заавар, хадгалах, тээвэрлэх, ашиглахад дагаж мөрдөх аюулгүйн зааварчилгаа,

лавлагаа

Бараа бүтээгдэхүүний хаяг, орц, найрлагын Иймд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аж, ахуй эрхлэгчдэд дараах анхааруулгыг хүргүүлж байна. Үүнд: . Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж болон Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага MNS : стандартыг мөрдөж ажиллах .

лавлагаа

ЕХ болон Их Британийн нууцлалын бодлого - ExaGridХуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь: Бид таны хувийн мэдээлэл, холбоо барих хаяг, маркетинг, харилцааны мэдээллийг хууль эрх зүйн янз бүрийн үүргээ биелүүлэхийн тулд ашигладаг, үүнд та эдгээр харилцаа холбоог хүлээн авахыг хүсэхгүй байгаа гэж мэдэгдсэн тохиолдолд биднээс маркетингийн харилцааг хүлээн авахгүй байх

лавлагаа

“Бараа бүтээгдэхүүний гарал үүсэл ба -- &#; шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас “бараа бүтээгдэхүүний гарал ба хэрэглэгчийн мэдээлэл авах эрх" аяныг оны дүгээр сарын -нээс эхлүүлсэн бөгөөд аяны хүрээнд хийгдсэн үйл ажиллагааг дүгнэж, улмаар цаашид анхааран хэрэгжүүлэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох зорилгоор уг хэлэлцүүлгийг

лавлагаа

Дэлгүүрт худалдаалагдаж байгаа -- &#; “аяны хүрээнд зах, худалдааны төв, хүнсний дэлгүүр болон тэдгээрт бараа бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, гарсан зөрчлийг арилгаж, цаашид тухайн зөрчлийг дахин гаргахгүй байх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хэрэглэгчдэд хэрэглээний боловсрол олгох,

лавлагаа

Хүнсний томоохон зах, худалдааны төвүүдэд -- &#; Мөн Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодлын шошгололтод тавигдах шаардлага MNS : стандартын шаардлагыг хангаж ажиллах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж өглөө. Сэлэнгэ аймаг дахь улсын байцаагч гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг

лавлагаа